OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26190/w960_26190-0.png OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1390:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim napájania príslušens

Page 142 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 140JazdaKľúč nakrátko otočte do polohy 3 a
uvoľnite: automatický proces spustí
štartér s malým oneskorením kým sa
motor nespustí. Pozri „Automatické
ovládanie štartéra“.
Pred op

Page 143 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Na vozidlách s manuálnou
prevodovkou sa motor naštartuje
automaticky okamžite po stlačení
spojky.
Na vozidlách s automatizovanou
mechanickou prevodovkou sa motor
naštartuje automaticky

Page 144 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 142JazdaPodmienky funkcie Autostop
Systém stop-štart kontroluje, či sú
splnené všetky podmienky:
● Systém stop-štart nie je manuálne deaktivovaný.
● Kapota je zatvorená.
● Dvere na st

Page 145 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143Reštartovanie motora systémom
stop-štart
Ak chcete použiť automatický reštart, páka voliča musí byť v polohe
neutrálu.
Ak počas zapnutej funkcie Autostop nastane jedna z nasleduj

Page 146 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 144Jazdakľúč dá vytiahnuť zo spínača
zapaľovania len vtedy, keď je
aktivovaná parkovacia brzda.
● Zamknite vozidlo.
● Aktivujte alarm.
● Ventilátor chladenia motora sa môže rozbehn

Page 147 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145Ak je filter odlučovača pevných častíc
plný, rozsvieti sa ikona %. Čo najskôr
začnite proces čistenia.
Keď filter pevných častíc dosiahne
maximálnu úroveň plnosti, % začne

Page 148 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaAutomatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne preraďovanie rýchlostných stupňo

Page 149 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147
Ak nie je zošliapnutý brzdový pedál,
kontrolka j sa rozsvieti.
Ak voliaca páka nie je v polohe P pri
vypnutom zapaľovaní, kontrolka j
bliká.
Pri zaraďovaní P, R alebo M stlač

Page 150 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 148JazdaV manuálnom režime pri vysokých
otáčkach motora nedochádza k
žiadnemu automatickému preradeniu na vyšší prevodový stupeň.
Indikácia preradenia
rýchlostného stupňa
Symbol R s