OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26190/w960_26190-0.png OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Kalibrácia systémuAk sa kontrolky c a b rozsvietia
súčasne, je nevyhnutné vykonať
kalibráciu systému posilňovača
riadenia. To môže nastať, napr. pri
otočení volantu o jednu ot

Page 162 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaZapnutie
Stlačte tlačidlo m; kontrolka m na
prístrojovom paneli sa rozsvieti
nabielo.
Aktivácia Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rých

Page 163 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161● Aplikuje sa parkovacia brzda.● Súčasným stlačením RES/+ a
brzdového pedálu sa deaktivuje
tempomat a vymaže sa uložená
rýchlosť.
Vyvolanie uloženej rýchlosti
Otočte kolies

Page 164 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaV núdzovom prípade je možné
prekročiť rýchlostný limit prudkým
šliapnutím na plynový pedál takmer
až na podlahu. V takom prípade
výstražný signál nezaznie.
Ak uvoľníte ped

Page 165 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163AktiváciaVarovanie pred čelnou zrážkou sa
aktivuje automaticky pri rýchlosti
vyššej ako 40 km/h, ak táto funkcia
nie je vypnutá tlačidlom V. Pozrite si
nasledujúcu časť.
Výber c

Page 166 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda
Súčasne zaznie výstražný zvukový
signál. Ak to situácia vyžaduje, stlačte
brzdový pedál a otočte volantom.
Vypnutie
Systém sa dá deaktivovať.
Opakovane stláčajte tlačidlo

Page 167 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
detekovať vozidlo alebo sa môže
znížiť výkon snímača:
● na veterných cestách
● keď počasie, napr. hmla, d

Page 168 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda
Systém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Pri zaradení spiatočky je systém
automaticky pripravený pracovať.
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkova

Page 169 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167zhasne. Rozsvieti sa kontrolka r
na prístrojovom paneli 3 96 alebo v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa.
Predný a zadný parkovací
asistent9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpo

Page 170 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 168Jazdaa o možných nebezpečných
prekážkach nachádzajúcich sa za
vozidlom vo vzdialenosti až do 1,5
metra.
V závislosti od toho, ktorá strana vozidla je bližšie k prekážke, budetevo voz