OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26190/w960_26190-0.png OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi269Softvér sa poskytuje „tak, ako je“, bez
akejkoľvek záruky, výslovnej alebo
predpokladanej. Pracovná skupina
Info-ZIP ani jej prispievatelia nie sú za žiadnych

Page 272 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 270Informácie o zákazníkoviBluetooth SIG, Inc.
Bluetooth ®
 je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc.EnGIS Technologies, Inc.
BringGo ®
 je registrovaná ochranná
znám

Page 273 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi271údaje sa vymažú z modulu na
ukladanie chýb alebo sa natrvalo
prepíšu.
Pri používaní vozidla môžu nastať
situácie, pri ktorých sa tieto technické
údaje vzt

Page 274 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 272RegisterAAirbag a predpínače bezpečnostných pásov ............94
Akumulátor vozidla ....................202
Alarm ........................................... 28
Antilock brake system (ABS)

Page 275 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 273Elektronické riadenie stabilityvypnuté...................................... 96
Elektronicky riadená klimatizácia 131
F Farebný informačný displej......... 104
Funkcia Easy entry ..........

Page 276 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 274Obrysové svetlá.......................... 117
Odkladacia schránka v palubnej doske ........................................ 58
Odlučovač pevných častíc ..........144
Odlučovač pevných č

Page 277 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 275Rezervné koleso ........................236
Rozjazd ........................................ 18 Rozmery vozidla ........................260
Ručná brzda ....................... 154, 155
Rýchlom

Page 278 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 276ÚÚdaje o motore .......................... 254
Údaje o vozidle ........................... 251
Údaje špecifické pre vozidlo ..........3
Údaje zaznamenané vozidlom a ochrana súkromia.....

Page 279 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) www.opel.comCopyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si vyhradzuje právo
Page:   < prev 1-10 ... 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280