OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26191/w960_26191-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač91
Premiešať skladby
Prehrávanie všetkých stôp v
náhodnom poradí: nastavte túto
funkciu na možnosť ZAP..
Poznámky
Ak je aktivovaná táto funkcia, v
príslušnej hlavnej pon

Page 92 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92Vstup AUXVstup AUXVšeobecné informácie.................92
Použitie ........................................ 92Všeobecné informácie
Na ovládacom paneli informačného systému 3 70 sa nachá

Page 93 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Port USB93Port USBVšeobecné informácie.................93
Prehrávanie uložených
zvukových súborov ......................94Všeobecné informácie
V strednej konzole sa nachádza
konektor USB n

Page 94 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94Port USBVzorkovací kmitočet: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1)
a 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (pre
MPEG-2).
● Pre dáta uložené na externých zariadeniach pripojených k portu
USB sa vzťahuj

Page 95 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Port USB95Poznámky
Ak je aktivovaná táto funkcia, v
príslušnej hlavnej ponuke je
zobrazené 1.
Priečinok
Výber stopy z priečinka: vyberte
položku Priečinok . Zobrazí sa
zoznam priečinkov

Page 96 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96Hudba BluetoothHudba BluetoothVšeobecné informácie.................96
Obsluha ....................................... 96Všeobecné informácie
Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth (napr. hudobn

Page 97 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Hudba Bluetooth97
Prehrávanie hudby Bluetooth musíte
začať a pozastaviť/zastaviť
prostredníctvom zariadenia
Bluetooth.
Ovládanie pomocou
Informačného systému
Nastavenie hlasitosti
Hlasitos

Page 98 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98TelefónTelefónVšeobecné informácie.................98
Pripojenie Bluetooth ....................99
Núdzové volanie ........................101
Obsluha ..................................... 101

Page 99 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón99BluetoothTelefónny portál je certifikovaný
špeciálnou záujmovou skupinou
Bluetooth (SIG).
Ďalšie informácie o špecifikácii
nájdete na internetovej adrese
http://www.bluetooth.com

Page 100 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100TelefónAk zlyhalo Bluetooth pripojenie:
spustite znova postup opísaný vyššie
alebo si pozrite prevádzkové pokyny
k Bluetooth zariadeniu.
Poznámky
S informačným systémom môžete
spárova