OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26191/w960_26191-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia31Výstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Automatické spustenie USB
Predvolené nastavenie je, že pri
pr

Page 32 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32Externé zariadeniaObrázkové súbory
Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG,
BMP, PNG a GIF.
Súbory JPG musia mať šírku 64 až
5 000 pixelov a výšku 64 až
5 000

Page 33 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia33Dotykom na položku t počas
prvých dvoch sekúnd prehrávania
skladby sa vrátite späť na
predchádzajúcu skladbu.
Návrat na začiatok aktuálnej stopy
Dotknite sa položky

Page 34 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34Externé zariadenia
Dotykom na obrazovku skryjete lištu
ponuky. Opätovným dotykom na
obrazovku lištu ponuky znova
zobrazíte.
Funkčné tlačidlá
Režim celej obrazovky
Ak chcete zobraziť obr

Page 35 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia35Nastavenia displeja
Zvoľte možnosť Nastavenia displeja
na otvorenie podriadenej ponuky na
úpravu jasu a kontrastu.
Príslušné nastavenia upravíte
dotykom na tlačidlá + a

Page 36 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Externé zariadenia
Zobrazenie hodín a teploty
Ak chcete, aby boli čas a teplota
zobrazené v režime celej obrazovky,
aktivujte funkciu Displej hodín a
teploty .
Nastavenia displeja
Zvoľte mo

Page 37 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia37Zobrazená obrazovka projekcie
telefónu závisí od vášho smartfónu a
verzie softvéru.
Návrat na obrazovku Informačného
systému
Stlačte ;.
BringGo
BringGo je navigačn

Page 38 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................38
Použitie ........................................ 39
Zadanie cieľa ............................... 44
Navádzanie ...................

Page 39 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia39Dôležité informácieSystém dopravných informácií TMC adynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlas

Page 40 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40NavigáciaAktívne navádzanie po trase
● Zobrazí sa mapa.
● Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
● Pohybujúce sa vozidlo indikuje kruh so šípkou ukazujúcou vsmere jazdy.
● N