OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26191/w960_26191-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio81RádioPoužitie........................................ 81
Vyhľadávanie staníc ....................81
Automaticky uložené zoznamy ....82
Zoznamy obľúbených ..................83
Ponuky

Page 82 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82RádioManuálne ladenie staníc
V hlavnej ponuke rádia otvorte
stlačením MENU-TUNE ponuku
príslušného vlnového pásma a
vyberte možnosť manuálneho
ladenia.
Na kontextovom displeji frekve

Page 83 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio83Aktivácia funkcie automatického
ukladania staníc
Stlačením tlačidla CONFIG otvorte
ponuku Systémová konfigurácia .
Výberom položky Nastavenia rádia a
následne Predv. auto. ulo

Page 84 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84RádioZobrazia sa rozhlasové stanice, ktoré
možno prijímať v danej lokalite.
Poznámky
Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
stan

Page 85 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio85Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte želanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje tiež
pri aktualizácii príslušného zoznamu
staníc pre ni

Page 86 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86Rádio
Nastavte možnosť RDS na hodnotu
ZAP. alebo VYP..
Poznámky
Ak je funkcia RDS vypnutá,
automaticky sa znova zapne, keď
zmeníte stanicu rádia (funkciou
vyhľadávania alebo
prednastaven

Page 87 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio87● Dopravné správy sa prehrávajúhlasitosťou predvolenou pre
službu TA 3 79.
● Ak sa zapnú rozhlasové dopravné správy, prehrávanie
CD/MP3 sa preruší na dobu
vysielania dopravn

Page 88 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88Rádiovydajú sa dopravné správy tej
stanice FM, ktorá má najlepší
príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB
prerušovaný oznámeniami o doprave.
Konfigurácia DAB
St

Page 89 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač89CD prehrávačVšeobecné informácie.................89
Použitie ........................................ 90Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému dokáže pr

Page 90 of 115

OPEL CORSA E 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90CD prehrávačako napr. MP3) je možnézvukové stopy a komprimované
súbory prehrávať samostatne.
● Nezanechávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.
● Disky CD vráťte do svojich oba