OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26192/w960_26192-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1390:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim napájania príslušens

Page 142 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140JazdaKľúč nakrátko otočte do polohy 3 a
uvoľnite: automatický proces spustí
štartér s malým oneskorením kým sa
motor nespustí. Pozri „Automatické
ovládanie štartéra“.
Pred op

Page 143 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Na vozidlách s manuálnou
prevodovkou sa motor naštartuje
automaticky okamžite po stlačení
spojky.
Na vozidlách s automatizovanou
mechanickou prevodovkou sa motor
naštartuje automaticky

Page 144 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142JazdaPodmienky funkcie Autostop
Systém stop-štart kontroluje, či sú
splnené všetky podmienky:
● Systém stop-štart nie je manuálne deaktivovaný.
● Kapota je zatvorená.
● Dvere na st

Page 145 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143Reštartovanie motora systémom
stop-štart
Ak chcete použiť automatický reštart, páka voliča musí byť v polohe
neutrálu.
Ak počas zapnutej funkcie Autostop nastane jedna z nasleduj

Page 146 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144Jazdakľúč dá vytiahnuť zo spínača
zapaľovania len vtedy, keď je
aktivovaná parkovacia brzda.
● Zamknite vozidlo.
● Aktivujte alarm.
● Ventilátor chladenia motora sa môže rozbehn

Page 147 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145Ak je filter odlučovača pevných častíc
plný, rozsvieti sa ikona %. Čo najskôr
začnite proces čistenia.
Keď filter pevných častíc dosiahne
maximálnu úroveň plnosti, % začne

Page 148 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaAutomatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne preraďovanie rýchlostných stupňo

Page 149 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147
Ak nie je zošliapnutý brzdový pedál,
kontrolka j sa rozsvieti.
Ak voliaca páka nie je v polohe P pri
vypnutom zapaľovaní, kontrolka j
bliká.
Pri zaraďovaní P, R alebo M stlač

Page 150 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148JazdaV manuálnom režime pri vysokých
otáčkach motora nedochádza k
žiadnemu automatickému preradeniu na vyšší prevodový stupeň.
Indikácia preradenia
rýchlostného stupňa
Symbol R s