OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26195/w960_26195-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v zozname hovorov, keď je
aktívna funkcia telefónu a
je otvorený zoznam
hovorov ................................. 57
Otočenie nahor /

Page 12 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12ÚvodAk chcete zrušiť funkciu stíšenia,
znova stlačte tlačidlo X. Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.
Prevádzkové režimy
Stlačením tlačidla ; zobrazte
domovskú ponuku.

Page 13 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13Detailný popis prípravy a vytvorenia
Bluetooth spojenia medzi
informačným systémom a mobilným
telefónom 3 53.
Ak je mobilný telefón pripojený,
výberom položky Telefón zobrazte
hl

Page 14 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Úvod
OnStar
Ak chcete zobraziť ponuku nastavení
wi-fi služby OnStar, zvoľte možnosť
OnStar .
Podrobný popis nájdete v
Používateľskej príručke.

Page 15 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie15Základné operácieZákladné operácie.......................15
Nastavenia tónu ........................... 17
Nastavenia hlasitosti ....................18
Systémové nastave

Page 16 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Základné operáciePohyblivé položky v domovskej
ponuke
Dotknite sa a podržte prvok, ktorý
chcete posunúť, kým sa okolo ikon
neobjavia červené rámčeky.
Potiahnite prst na požadované mi

Page 17 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie17Poznámky
Stránky sa dajú posúvať len vtedy,
keď je dostupná viac ako jedna
stránka.
Posúvanie z jednej stránky na druhú: ● Položte prst kdekoľvek na obrazovku a po

Page 18 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základné operácieBasy
Použite toto nastavenie, ak chcete
zosilniť alebo zoslabiť hlboké
frekvencie zvukových zdrojov.
Príslušné nastavenie upravíte
dotykom na tlačidlá + a -.
Stredné

Page 19 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie19
Dotykom na tlačidlo na obrazovke
vedľa možnosti Zvuková spätná
väzba dotyku aktivujte alebo
deaktivujte túto funkciu.
Hlasitosť dopravných správ
Ak chcete upraviť

Page 20 of 115

OPEL CORSA E 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základné operácieNastavenia jazykaStlačte ; a potom vyberte
Nastavenia .
Zvoľte Jazyk(Language) , aby ste
zobrazili príslušnú ponuku.
Ak chcete nastaviť jazyk pre texty
ponuky, dotknite s
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 120 next >