OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26196/w960_26196-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Kalibrácia systémuAk sa kontrolky c a b rozsvietia
súčasne, je nevyhnutné vykonať
kalibráciu systému posilňovača
riadenia. To môže nastať, napr. pri
otočení volantu o jednu ot

Page 162 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaZapnutie systému
Stlačte tlačidlo m; kontrolka m na
prístrojovom paneli sa rozsvieti
nabielo.
Aktivovanie funkcie
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/

Page 163 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161● Aplikuje sa parkovacia brzda.● Súčasným stlačením RES/+ a
brzdového pedálu sa deaktivuje
tempomat a vymaže sa uložená
rýchlosť.
Vyvolanie uloženej rýchlosti
Otočte kolies

Page 164 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaV núdzovom prípade je možné
prekročiť rýchlostný limit prudkým
šliapnutím na plynový pedál takmer
až na podlahu. V takom prípade
výstražný signál nezaznie.
Ak uvoľníte ped

Page 165 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163AktiváciaVarovanie pred čelnou zrážkou sa
aktivuje automaticky pri rýchlosti
vyššej ako 40 km/h, ak táto funkcia
nie je vypnutá tlačidlom V. Pozrite si
nasledujúcu časť.
Výber c

Page 166 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda
Súčasne zaznie výstražný zvukový
signál. Ak to situácia vyžaduje, stlačte
brzdový pedál a otočte volantom.
Vypnutie
Systém sa dá deaktivovať.
Opakovane stláčajte tlačidlo

Page 167 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
detekovať vozidlo alebo sa môže
znížiť výkon snímača:
● na veterných cestách
● keď počasie, napr. hmla, d

Page 168 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazdanachádzajúcimi sa vzadu. Informuje a
varuje vodiča akustickými signálmi a
vizuálnymi indikátormi.
Systém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Pri zaraden

Page 169 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167Rozsvieti sa kontrolka r na
prístrojovom paneli 3 96 alebo v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa.
Predný a zadný parkovací
asistent9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpovednosť

Page 170 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168Jazdanebezpečných prekážkach
nachádzajúcich sa za vozidlom vo
vzdialenosti do 1,5 m.
V závislosti od toho, ktorá strana
vozidla je bližšie k prekážke, budete
vo vozidle počuť výstra