OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26194/w960_26194-0.png OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199
Zatlačte bezpečnostnú západku
nahor a otvorte kapotu motora.
Nasaďte podperu kapoty.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa z
bezpečnostných

Page 202 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidlo
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakého stupňa, aký bol
použitý pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.V

Page 203 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou.
Ak je hladina nízka, doplňte.
9 Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť

Page 204 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloBrzdyV prípade dosiahnutia minimálnej
hrúbky brzdového obloženia budete
počas brzdenia počuť pískanie.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najsk

Page 205 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Výmena akumulátora vozidlaPoznámky
Akékoľvek nedodržanie podmienok uvedených v tejto časti môže
zapríčiniť dočasnú deaktiváciu
alebo narušenie fungovania
sy

Page 206 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloOdvzdušnenie palivovéhosystému naftového motora
Ak došlo palivo v nádrži, palivový
systém vznetového motora sa musí
odvzdušniť. Trikrát zapnite
zapaľovanie v

Page 207 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205Výmena žiarovky
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
ru

Page 208 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidlo2. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiarovky z reflektora.
3. Odpojte žiarovku od držiaku žiarovky a vymeňte žiarovku.
4. Vložt

Page 209 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň so žiarovkami
1. Otočte objímkou žiarovky (1) proti
smeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila.
2. Stlačte obe spony dokop

Page 210 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidloOsvetlenie rohu
1. Otáčajte vekom (3) proti smeruhodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiah