OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26194/w960_26194-0.png OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo209
2. Odpojte objímku žiarovky zkonektora stlačením príchytnej
západky.
3. Vyberte a vymeňte žiarovku v objímke žiarovky a nasaďte
konektor.
4. Vložte objímku so

Page 212 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 210Starostlivosť o vozidlo
4. Stlačte príchytné západky avyberte nosič žiaroviek zo zostavy
svetla.
5. Vyberte a vymeňte žiarovku tak, že žiarovku mierne zatlačíte do
objímky a otočíte

Page 213 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo211
3. Držiak žiarovky odmontujte jehootočením.
4.Vyberte žiarovku tak, že ju mierne
zatlačíte do objímky a otočíte ju
proti smeru hodinových ručičiek.
Vymeňte

Page 214 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 212Starostlivosť o vozidlo4. Vložte držiak žiarovky a otočtením v smere hodinových ručičiek.
5. Vložte ľavý koniec svetla, posuňte
svetlo doľava a vložte pravý
koniec.
Brzdové svetlo

Page 215 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo213Osvetlenie prístrojovej
dosky
Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia zhodovať s údajmi na chybn

Page 216 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 214Starostlivosť o vozidloV závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte
len v prípade, že bola odstránená
príčina poruchy.

Page 217 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo215Č.Obvod1Modul rozhrania prívesu, systém
zadného nosiča2–3Snímač akumulátora4Palivové čerpadlo riadiaceho
modulu podvozka5ABS6Ľavé stretávacie svetlo a svetlo

Page 218 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 216Starostlivosť o vozidloČ.Obvod1Čerpadlo ABS2Predný stierač3Dúchadlo4Prístrojová doska5Ventilátor chladenia6Ohrievanie nafty7Prevodovka8Ventilátor chladenia9Ventilátor chladenia10Ventilá

Page 219 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo217Č.Obvod1–2–3Elektricky ovládané okná4Transformátor napätia5Riadiaci modul prvkov karo‐
série 16Riadiaci modul prvkov karo‐
série 27Riadiaci modul prvkov karo

Page 220 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 218Starostlivosť o vozidloČ.Obvod29–30–31Klaksón32–33Vyhrievaný volant34–35Súprava na opravu pneumatík36–37Zadný stierač38Zapaľovač cigariet39Elektricky ovládané okná/
strešné