OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26194/w960_26194-0.png OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky39Naklonenie operadla
Otáčajte ručným kolesom, aby ste
nastavili sklon. Počas nastavovania
operadla sa oň neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:z

Page 42 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 40Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdou sa uistite, že je sedadlo v
tejto polohe pevne zaistené. V
opačnom prípade môže dôjsť k
zraneniu v prípade pru

Page 43 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky41Kúrenie
Stlačením ß aktivujete vyhrievanie
pre príslušné predné sedadlo.
LED v tlačidle sa rozsvieti, aby
indikovala aktivovanie.
Opätovným stlačením ß vyhri

Page 44 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 42Sedadlá, zádržné prvkyPre zadné sedadlá je pripomenutie
bezpečnostného pásu indikované
symbolmi X v informačnom centre
vodiča 3 99.
Obmedzovače ťahu pásov
Na predných sedadlách a

Page 45 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky43
Voľný alebo objemný odev bráni
správnemu priľnutiu pása na telo. Neumiestňujte predmety, ako napr.
kabelky alebo mobilné telefóny,
medzi bezpečnostný pás a va

Page 46 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyOdopnutie
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku

Page 47 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45sedadiel, bezpečnostných pásov,
modulu snímania a diagnostiky
airbagov, volantu, prístrojového
panela, vnútorných tesnení dverí vrátane reproduktorov,
ktorýkoľ

Page 48 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyFR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'inflig

Page 49 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для діте

Page 50 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkykaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li
jħares lejn in-naħa ta’ wara fuq sit
protett b’A