OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26194/w960_26194-0.png OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka59Úložný priestor pod
sedadlom
Zdvihnite pri vybranom okraji a
vytiahnite von. Maximálne zaťaženie: 1,5 kg. Pre zatvorenie zatlačte
dovnútra a zaistite.
Systém zadného nos

Page 62 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 60Úložná schránka
Potiahnite uvoľňovaciu páčku nahor.
Systém sa odpojí a rýchlo sa vysunie
von z nárazníka.
Úplne vytiahnite systém zadného
nosiča, kým nepočujete, že sa zaistil.
D

Page 63 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka61Otvorte objímku žiarovky na zadnej
strane koncového svetla až úplne na
doraz.
Zatlačte upínaciu páčku nadol a
zasuňte objímku žiarovky do
príchytky až na doraz.
Tent

Page 64 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 62Úložná schránkaVyklopte osadenie pre ramená
pedálov
Vyklopte jedno alebo obidve
osadenia pre ramená pedálov nahor tak, aby sa zaistila diagonálna
vzpera.
Vytiahnite upevňovacie prvky ramie

Page 65 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka63Zatlačte uvoľňovaciu páčku na držiak
popruhu a vytiahnite držiak popruhu.
Príprava bicykla na pripevnenie
Poznámky
Maximálna šírka pedálu je 38,3 mm ,
maximálna hĺb

Page 66 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 64Úložná schránkaUmiestnite bicykel na zadný nosič.
Rameno pedála pri tom umiestnite do
osadenia pre rameno pedála, ako je
to znázornené na obrázku.Výstraha
Uistite sa, že pedál sa nedot

Page 67 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka65
Vyrovnajte bicykel v pozdĺžnom
smere vozidla: Mierne povoľte
upevňovací prvok pedála.
Pomocou kľučky na osadenie pre rameno pedála postavte bicykel do
vztýčenej polohy

Page 68 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 66Úložná schránkaPridržte bicykel; povoľte upevňovaciu
skrutku pre upevňovací prvok ložiska pedála, potom zdvihnite upevňovací
prvok ložiska pedálu a snímte ho.
Uloženie systému zadn

Page 69 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka67
Najprv natočte pravú upínaciu páčku
( 1 ) dovnútra potom ľavú upínaciu
páčku ( 2) tak, aby ich bolo možné
zaistiť v ich príslušných osadeniach.
Zatlačte uvoľň

Page 70 of 281

OPEL CORSA E 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 68Úložná schránkaBatožinový priestor
Rozšírenie nákladného priestoru Operadlo zadných sedadiel sa môže
zaistiť v dvoch polohách. Pri preprave rozmerných predmetov ho zaistite vo
zvisle