OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26198/w960_26198-0.png OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón51používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeci

Page 52 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52Telefón4. Potvrďte postup párovania:● Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché
párovanie):
Potvrďte správy na
informačnom systéme a
Bluetooth zariadení.
● Ak SSP (zabezpečené

Page 53 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón53funkcií svojho mobilného telefónu
môžete obsluhovať cez informačný
systém.
Poznámky
V režime hands-free ostáva
manipulácia s mobilným telefónom,
ako napríklad prijatie hovoru

Page 54 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54TelefónVyberte položku Contacts (Kontakty)
a potom vyberte požadovaný typ
zoznamu.Vyhľadávanie kontaktov
Kontakty sú zoradené podľa mena
alebo priezviska. Ak chcete zmeniť
poradie, dotknit

Page 55 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón55Počas prebiehajúceho hovoru sa
zobrazí nasledujúca ponuka.
Ak chcete stlmiť mikrofón
informačného systému, dotknite sa položky Micro OFF (Mikrofón VYP) .
Ak chcete pokračovať v

Page 56 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56TelefónOdporúčania pre bezproblémovú
prevádzku:
● Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie
maximálneho možného dosahu
● Maximálny prenosový výkon je 10 W
● Inštaláci

Page 57 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón57

Page 58 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58RegisterAAdresár ......................................... 39
Aktivácia hudby Bluetooth ............31
Aktivácia navigačného systému ...35
Aktivovanie rádia ..........................25
Aktiv

Page 59 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 59Hlasový výstup.......................... 21
Nastavenie hlasitosti .................13
Hlasitosť hlasového výstupu ........21
Hlasitosť pípnutia pri stlačení .......21
Hlasové navádzanie .

Page 60 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60Regionálne................................ 27
Ukladanie staníc........................ 25
Voľba vlnového pásma ..............25
Vyhľadávanie staníc ..................25
Vysielanie digitálne