OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49Aktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia
vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Poznámky
Neupevňujte ani

Page 52 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyOdopnutie
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na spone pásu.
Bezpečnostný pás na
prostrednom sedadle v druhom
rade sedadiel
Prostredné sedadlo je vy

Page 53 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému
na brucho, musí byť panvový pás
umiestnený cez panvu.
Systém ai

Page 54 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvky
EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten ge

Page 55 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλ

Page 56 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyAIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,

Page 57 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Dbajte na to, aby v oblasti plneniaairbagu neboli žiadne prekážky.
Pásy veďte správne a uchyťte ich
bezpečne. Len takto môže airbag
chrániť.
Systém bočných a

Page 58 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Háčiky na držadlách v strešnom
ráme sú vhodné iba pre zavesenie
ľahkých častí

Page 59 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Ak sa kontrolka ÓON rozsvieti na
približne 60 sekúnd po zapnutí
zapaľovania, predný airbag
spolujazdca sa v prípade kolízie
nafúkne.
Ak sa po zapnutí zapaľovani

Page 60 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyKonzoly ISOFIX
Upevnite detské záchytné systémy
ISOFIX schválené pre toto vozidlo ku konzolám ISOFIX. Špeciálne pozície
pre detské záchytné systémy ISOFIX
sú