OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26204/w960_26204-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón51Núdzové volanie9Varovanie
Nastavené pripojenie nie je možné
zaručiť v každom prípade. Z toho
dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o
životne dôležitú k

Page 52 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52Telefón
Poznámky
Hlavná ponuka telefónu je k
dispozícii len vtedy keď je mobilný telefón pripojený k Informačnému
systému cez Bluetooth. Vyhľadajte
podrobný popis 3 49.
Teraz môžete

Page 53 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón53Upravovanie alebo odstraňovanie
kontaktov
Vyberte položku ð vedľa kontaktu a
potom vyberte požadovanú možnosť.
Ak chcete ku kontaktu pridať
fotografiu:
Pripojte zariadenie USB s
po

Page 54 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54TelefónPoznámky
Ak opustíte vozidlo a zamknete ho, kým prebieha telefonický hovor v
súkromnom režime, informačný systém môže ostať zapnutý, kým
neopustíte oblasť príjmu Bluetooth i

Page 55 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón55

Page 56 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56RegisterAAdresár ......................................... 38
Aktivácia hudby Bluetooth ............30
Aktivácia navigačného systému ...34
Aktivovanie prehrávača CD ..........28
Aktivovanie

Page 57 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 57Hlasový výstup.......................... 19
Nastavenie hlasitosti .................11
Hlasitosť hlasového výstupu ........19
Hlasitosť pípnutia pri stlačení .......19
Hlasové navádzanie .

Page 58 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58Rádiový dátový systém (RDS)..25
Regionalizácia ........................... 25
Regionálne ................................ 25
Ukladanie staníc........................ 23 Voľba vlnového pás

Page 59 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod............................................ 60
Základné operácie .......................68
Rádio ........................................... 74
Externé zariadenia .......................81

Page 60 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60ÚvodÚvodVšeobecné informácie.................60
Funkcia pre odraďovanie
zlodejov ........................................ 61
Prehľad ovládacích prvkov ..........62
Použitie ...............