OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26204/w960_26204-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod61Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 62 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62ÚvodPrehľad ovládacích prvkovOvládací panel

Page 63 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod631Informačný displej/
dotyková obrazovka ..............68
2 Domovská ponuka ................68
Tlačidlá na obrazovke pre
prístup k:
Zvuk : funkcie zvuku
Galéria : funkcie obrázkov
a vid

Page 64 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64Úvod8;
Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky ................65
Dlhé stlačenie: otvorenie
funkcie projekcie telefónu
(ak je aktivovaná) ..................87Ovládacie prvky na volante

Page 65 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod656v
Odpovedanie na
telefonický hovor ...................93
alebo otvorenie zoznamu
hovorov/kontaktov .................93
alebo prepínanie medzi
hovormi v prípade
čakajúcich hovorov ........

Page 66 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66ÚvodAk chcete zrušiť funkciu stíšenia,
znova stlačte tlačidlo X. Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.
Prevádzkové režimy
Stlačením tlačidla ; zobrazte
domovskú ponuku.

Page 67 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod67Detailný popis prípravy a vytvorenia
Bluetooth spojenia medzi
informačným systémom a mobilným
telefónom 3 89.
Ak je mobilný telefón pripojený,
výberom položky Telefón zobrazte
hl

Page 68 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................68
Nastavenia tónu ........................... 70
Nastavenia hlasitosti ....................71
Systémové nastave

Page 69 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie69Pohyblivé položky v domovskej
ponuke
Dotknite sa a podržte prvok, ktorý
chcete posunúť, kým sa okolo ikon
neobjavia červené rámčeky.
Potiahnite prst na požadované mi

Page 70 of 135

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Základné operáciePoznámky
Stránky sa dajú posúvať len vtedy,
keď je dostupná viac ako jedna
stránka.
Posúvanie z jednej stránky na druhú: ● Položte prst kdekoľvek na obrazovku a po