OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26202/w960_26202-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod61Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 62 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62ÚvodPrehľad ovládacích prvkovOvládací panel

Page 63 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod631Displej/dotyková
obrazovka ............................. 68
2 Domovská ponuka ................68
Tlačidlá na obrazovke pre
prístup k:
Zvuk : funkcie zvuku
Galéria : funkcie obrázkov
a v

Page 64 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64Úvod8;
Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky ................65
Dlhé stlačenie: otvorenie
funkcie projekcie telefónu
(ak je aktivovaná) ..................88Ovládacie prvky na volante

Page 65 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod656v
Odpovedanie na
telefonický hovor ...................94
alebo otvorenie zoznamu
hovorov/kontaktov .................94
alebo prepínanie medzi
hovormi v prípade
čakajúcich hovorov ........

Page 66 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66ÚvodAk chcete zrušiť funkciu stlmenia:
opäť stlačte tlačidlo X. Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.
Prevádzkové režimy
Stlačením tlačidla ; zobrazte
domovskú ponuku.

Page 67 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod67Telefón
Skôr než bude možné používať
funkciu telefónu, je potrebné vytvoriť
spojenie medzi informačným
systémom a príslušným mobilným
telefónom.
Detailný popis prípravy a v

Page 68 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................68
Nastavenia tónu ........................... 70
Nastavenia hlasitosti ....................71
Systémové nastave

Page 69 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie69Príslušná systémová funkcia sa
aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa
zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími
možnosťami.
Poznámky
V nasledujúcich kapitolách sú kro

Page 70 of 137

OPEL CROSSLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Základné operácie● Dotknite sa tlačidla S alebo R v
hornej alebo dolnej časti
posuvnej lišty.
● Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.
Pre návrat späť na vrch zozna