OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179Nechcená zmena jazdného pruhu sa
predpokladá, ak:
● Smerové svetlá neboli použité.
● Brzdový pedál nebol použitý.
● Nebolo zistené použitie akcelerácie ani zrýchlenie.
Ak

Page 182 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda● Keď snímač na čelnom skleblokuje sneh, ľad, kašovitý sneh,
blato, nečistoty, poškodenie
čelného skla alebo cudzie
predmety, napríklad nálepky.
● Slnko svieti priamo do objek

Page 183 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Detekcia únavy vodiča sa znova
aktivuje, keď bolo niekoľko minút
vypnuté zapaľovanie alebo keď
niekoľko minút ostane rýchlosť nižšia
ako 65 km/h.
Obmedzenia systému V nasledujú

Page 184 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazda
Naftové palivo, ktoré spĺňa normu
EN590 , zmiešané s biopalivom, ktoré
spĺňa normu EN14214 (s obsahom
najviac 7 % metylester mastných
kyselín).
Naftové palivo, ktoré spĺňa norm

Page 185 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183sa neodporúča a môže spôsobovať
zhasínanie motora, zlé štartovanie
alebo poškodenie systému
vstrekovania paliva.
Palivo pre prevádzku na kvapalný plyn
Kvapalný plyn je známy ako

Page 186 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaVýstraha
Ak načerpáte nesprávne palivo,
nezapínajte zapaľovanie.
Dvierka palivovej nádrže sa
nachádzajú na ľavej strane vozidla
vzadu.
Dvierka hrdla palivovej nádrže je
možné ot

Page 187 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185
ACME adaptér: Belgicko, Nemecko,
Írsko, Luxembursko, Švajčiarsko
DISH adaptér: Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Dánsko, Estónsko,
Francúzsko, Grécko, Taliansko,
Chorvátsko, Lotyšsk

Page 188 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaOdskrutkujte kryt z plniaceho hrdla.
Naskrutkujte požadovaný adaptér
rukou pevne na plniace hrdlo.
ACME adaptér: Naskrutkujte maticu
plniacej trysky na adaptér. Aktivujte zaisťovaciu p

Page 189 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187Ťažné zariadenie
Všeobecné informácie Ťažné zariadenie inštalované vo
výrobe je vyklopené pod zadným
nárazníkom.
Odporúčame vám, aby ste zverili
dodatočnú montáž ťažn

Page 190 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaPrípustné zaťaženie prívesu vášho
vozidla je uvedené v dokladoch
vozidla. Všeobecne platia tieto
hodnoty pre stúpanie do 12 %.
Prípustné zaťaženie prívesu platí pre
špecifikov