OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2199. Zapojte prípojku kompresora doelektrickej zásuvky alebo do
objímky zapaľovača cigariet.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame
nechať bežať motor.
1

Page 222 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidlo
16. Okamžite začnite jazdu, aby satesniaca hmota rovnomerne
rozmiestnila v pneumatike. Po
prejdení približne 5 km (no po jazde dlhej maximálne 10 min.)
zastavte a skon

Page 223 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo221● Ak je povrch pod vozidlommäkký, pod zdvihák musíte
položiť pevnú podložku (hrúbka
max. 1 cm).
● Pred zdvihnutím vozidla z neho vždy vyberte ťažké predmet

Page 224 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidlo
Poloha predného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede pod príslušným zdvíhacím bodom
vozidla.
Rezervné koleso Rezervné koleso môže byť
klasifi

Page 225 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2233. Keď po výmene kolesa nevložítedo priestoru rezervného kolesa
žiadne koleso, utiahnite krídlovú
maticu a zatvorte kryt podlahy.
4. Po spätnej výmene kolesa za pl

Page 226 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidloV takom prípade nedochádza ku
kontaktu podložiek s rezervným
kolesom.
1. Uvoľnite kryty skrutiek kolies pomocou skrutkovača a
demontujte.
Oceľové disky kolies s kryt

Page 227 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225Uistite sa, že je okraj karosérie vo
vrube zdviháka.
Nasaďte kľúč kolies a pri správne
vystredenom zdviháku otáčajte
kľúčom tak dlho, kým sa koleso
nezdvihne

Page 228 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidlo
4. Prevlečte popruh cez otvory vkolese podľa ilustrácie.
5. Hák zaveste do zadného pútacieho oka.
6. Napnite popruh a upevnite ho pomocou spony.
9 Nebezpečenstvo
Ke

Page 229 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227● Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
● Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátor
vozidla.
● Svorky jedného pomocného kábla sa ne

Page 230 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidloVlečenie
Ťahanie vozidla
Omotajte handru okolo hrotu
plochého skrutkovača, aby ste
zabránili poškodeniu laku. Zasuňte
skrutkovač do štrbiny v spodnej časti
veka. V