OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Slnečné clony
Slnečné clony môžete sklopiť dole alebo na bok ako ochranu pred
slnkom.
Kryty zrkadiel by mali byť počas jazdy
zatvorené.
Na zadnej strane slnečnej clo

Page 42 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáSpustenie po výpadku prúduPo výpadku prúdu je slnečnú clonu
možné ovládať len v obmedzenom
rozsahu. Systém inicializujte
nasledovne:
1. Kľúč v spínači zapaľova

Page 43 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky41Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 41
Predné sedadlá ........................... 42
Poloha sedadla .......................... 42
Nast

Page 44 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 42Sedadlá, zádržné prvkyOpierky hlavy na zadných
sedadlách
Výškové nastavenie
Potiahnite opierku hlavy nahor alebo
stlačením západky uvoľnite opierku a
zatlačte ju nadol.
Predné sedadl

Page 45 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky43jednu ruku. Vaše stehná by malizľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nast

Page 46 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyVýška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššienadol:sedadlo nižšieSklon sedadla
Stlačte spínač
horný:prednú stranu vyššiedolný:prednú stranu ni

Page 47 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45Nastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Lakťová opierka
Lakťovú opierku možno vyklopiť
nahor.
Kúrenie
Nastavte vyhrievanie na poža

Page 48 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyZadné sedadlá
Pozdĺžne nastavenie Vo vozidlách s posuvnými zadnými
sedadlami možno obe časti zadného
sedadla posúvať samostatne
dopredu a dozadu.9 Varovanie
Ope

Page 49 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Bezpečnostné pásy
Pásy sa počas prudkého zrýchlenia
alebo spomalenia vozidla zablokujú a
udržia cestujúcich v sedacej polohe. Značne sa tým znižuje riziko
zran

Page 50 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyAktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Poznámky
Neupevňujte ani