OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26208/w960_26208-0.png OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje239Tlak vzduchu v pneumatikáchKomfort s maximálne 3 osobamiECO s maximálne 3 osobamiS plným zaťaženímPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar][kPa/bar][kPa/bar

Page 242 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 240Informácie o zákazníkoviInformácie o
zákazníkoviInformácie o zákazníkovi ...........240
Vyhlásenie o zhode .................240
REACH .................................... 241
Aktualizáci

Page 243 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi241Prevádzková
frekvencia (MHz)Maximálny
výstup (dBm)880 -915331710 - 1785241850 -1910241920 - 1980242500 - 257023
Modul antény
Laird
Daimlerring 31, 31135 Hildesheim,

Page 244 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 242Informácie o zákazníkoviPoznámky
Dostupnosť týchto bezdrôtových
aktualizácií softvéru vozidla sa líši v
závislosti od vozidla a krajiny. Ďalšie
informácie nájdete na našej
domovs

Page 245 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi243Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí
Vo vašom vozidle sú nainštalované
elektronické riadiace jednotky.
Riadiace jednotky spracúva

Page 246 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 244Informácie o zákazníkovipotreby použiť. Zamestnanci, ktorí
pracujú pre servisnú sieť (napr.
servisné dielne, výrobcovia) alebo
tretie strany ( napr. asistenčné služby)
môžu načíta

Page 247 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi245Integrácia smartfónu, napr.
Android Auto alebo Apple
CarPlay
Ak je vaše vozidlo príslušne
vybavené, môžete svoj smartfón
alebo iné mobilné zariadenie pripojiť

Page 248 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 246Informácie o zákazníkovipodmienkam používania od
príslušného poskytovateľa. Výrobca často nemá žiadny vplyv na obsah
vymieňaný za týmto účelom.
Preto berte na vedomie povahu, rozs

Page 249 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi247

Page 250 of 255

OPEL CROSSLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 248RegisterAAdBlue .......................... 91, 136, 238
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ............87
Aktívne núdzové brzdenie ....92, 153
Aktualizácia softvéru................