OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 1 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 2 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 3 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navi 5.0 IntelliLink..........................5
R 4.0 IntelliLink ............................ 55
R 4.0 ............................................ 97Innhold

Page 4 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 5 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning...................................... 6
Grunnleggende betjening ............14
Radio ........................................... 21
CD-spiller ..................................... 25
Ekste

Page 6 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 6InnledningInnledningGenerell informasjon ...................... 6Oversikt over
betjeningselementer ......................8
Bruk ............................................. 10Generell informasjon
In

Page 7 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning7Viktig informasjon om betjening
og trafikksikkerhet9 Advarsel
Kjør sikkert til enhver tid. Bruk
bare infotainmentsystemet hvis
trafikkforholdene tillater sikker
bruk.
Av sikkerhetsmessige

Page 8 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 8InnledningOversikt over betjeningselementerBetjeningspanel

Page 9 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning91Informasjonsdisplay /
berøringsskjerm med
startmeny (startmenyen
vises bare etter berøring
av skjermen med tre fingre) ..14
2 AUDIO
Åpne lydmeny:
Radio .................................

Page 10 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 10Innledningeller velg neste/forrige
oppføring i stasjonslisten,
medielisten eller anrops-/
kontaktlisten når betje‐
ningselementene på rattet
tas i bruk
Bekreft valget med G
3 G
Bekreft element
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 130 next >