OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 31 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navigering31InformasjonTMC-trafikkinformasjonssystem og
dynamisk veivisning
TMC-trafikkinformasjonssystemet
mottar all aktuell trafikkinformasjon
fra TMC-radiostasjoner. Denne infor‐
masjonen blir t

Page 32 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 32Navigeringneste svingmanøveren bli vist i
tillegg.
● Ankomsttid og gjenværende kjørelengde frem til destinasjo‐nen vises øverst til høyre på kart‐
visningen.
Tilpasse kartvisningen
Kartv

Page 33 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navigering33Berør õ for å vise området rundt den
aktuelle posisjonen.
Berør ö for å vise hele ruten.
Berør ÷ for å vise området rundt
destinasjonen.
Berør Ù for å gå tilbake til stan

Page 34 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 34NavigeringZoome manuelt
For å zoome inn på et valgt sted på
kartet plasseres to fingre på skjermen
og disse beveges vekk fra hverandre.
Alternativt kan du berøre < under
kartvisningen.
For å

Page 35 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navigering35Trykk på NAV for å vise navigasjons‐
systemets hovedmeny.
Velge en adresse på kartet
Berør ønsket sted på kartet. Kartet
sentreres rundt denne posisjonen.
Det røde symbolet d vis

Page 36 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 36Navigeringfor en detaljert beskrivelse av tur
med veipunkter.
Velg ønsket alternativ.
● Hvis navigasjonssystemet trenger mer informasjon for å
beregne ruten:
Tast et søkeord til for å avgrense

Page 37 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navigering37
Velg Nylige for å vise en liste over alle
destinasjoner som er angitt nylig.
Velg Favoritter for å vise alle destina‐
sjonsadresser som tidligere er lagret
som hjem, arbeid eller f

Page 38 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 38NavigeringVelg en POI-hovedmeny, for eksem‐
pel Reise , og velg deretter en under‐
kategori, for eksempel Lufthavn. En
ny meny vises.
Velg et søkeområde, for eksempel
Rundt bilen , for å av

Page 39 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navigering39Visuelle instruksjoner
Visuelle instruksjoner blir vist på
skjermen.
Les dette
Når veivisningen er aktiv og naviga‐
sjonsprogrammet ikke vises på
skjermen, vises svingmanøvere på
in

Page 40 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 40NavigeringStarte, avbryte og gjenoppta
veivisning
Angi eller velg en destinasjonsa‐
dresse for å starte veivisningen 3 34.
Avhengig av situasjonen kan veivis‐
ningen starte automatisk eller du