OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 41 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Talegjenkjenning41TalegjenkjenningGenerell informasjon .................... 41
Bruk ............................................. 42Generell informasjon
Innebygd talegjenkjenning
Innebygd talegjenkjen

Page 42 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 42TalegjenkjenningRekkefølge for angivelse av reisemål-
adresser
Rekkefølgen for hvordan en adresse
skal angis ved talegjenkjenning,
avhenger av landet hvor reisemålet
befinner seg.
Hvis talegjenk

Page 43 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Talegjenkjenning43Vanligvis kan beskjeder uttrykkes i en
enkelt kommando. Eksempler:
● Naviger hjem
● Send hurtigmelding til "Bill Carter", jeg er forsinket
● Sett dialogmodus som "n

Page 44 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 44TelefonTelefonGenerell informasjon .................... 44
Bluetooth-tilkobling ......................45
Nødsamtaler ................................ 46
Betjening ..................................

Page 45 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon45Bluetooth-tilkobling
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs tilkobling av mobiltelefoner,
smarttelefoner og andre enheter.
Pare en enhet
Under paringsprosessen utføres PIN- kodeutveksli

Page 46 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 46TelefonAvhengig av telefonen, må Info‐
tainment gis adgang til telefonbo‐
ken. Om nødvendig, bekreft
meldingene som vises på Blue‐
tooth-enheten.
Hvis denne funksjonen ikke er
støttet av B

Page 47 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon479Advarsel
Ikke avslutt samtalen før nødtele‐
fonsentralen ber deg om det.
Betjening
Så snart det er blitt opprettet en tilkob‐ ling via Bluetooth mellom mobiltele‐
fonen og Infotainm

Page 48 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 48TelefonBruke kontaktlisten
Kontaktlisten inneholder alle telefon‐
bokoppføringer fra den tilkoblede
Bluetooth-enheten og alle kontaktene
fra navigasjonssystemet.
Velg Kontakter , og velg derette

Page 49 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon49
Berør Micro off for å slå av infotain‐
mentsystemets mikrofon.
Berør ý Privat for å fortsette samta‐
len via mobiltelefonen (privat modus).
Berør ÿ Privat for å aktivere sa

Page 50 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 50Telefon9Advarsel
Radioutstyr og mobiltelefoner som
ikke oppfyller kravene i de oven‐
nevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.
Merk
Dersom ovenståen