OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26211/w960_26211-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie21Nastavte položku Synchronization
with GPS (UTC): (Synchronizácia s
GPS (UTC):) na možnosť OFF a
potom výberom poľa Time (Čas)
nastavte požadovaný čas.
Vyberte kartu

Page 22 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základné operácieAktivácia osobného profilu
Stlačte tlačidlo SET a potom vyberte
kartu s názvom osobného profilu.
Aktivácia profilu
Common profile (Bežný profil)
Ak je aktívny osobný

Page 23 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio23RádioPoužitie........................................ 23
Rádiový dátový systém ................25
Vysielanie digitálneho zvuku .......26Použitie
Aktivácia rádia
Stlačte tlačidlo

Page 24 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24RádioVyberte položku OPTIONS
(MOŽNOSTI) , vyberte možnosť
Radio stations (Rádio stanice) a
potom vyberte požadované vlnové pásmo.
Vyberte položku Freq. (Frekv.)
zadajte frekvenciu príj

Page 25 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25
Krátko stlačte tlačidlo vedľa
požadovanej stanice. Prípadne
výberom položky Û prepnite na
zobrazenie dlaždíc. Potom sa krátko
dotknite položky † na dlaždici
požadovanej sta

Page 26 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26RádioDopravné správy
Mnohé zo staníc RDS vysielajú
dopravné správy. Ak je aktivovaná funkcia dopravných správ,
prehrávanie rádia alebo média sa
preruší po dobu trvania dopravných
sp

Page 27 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio27DAB hláseniaOkrem ich hudobného programu
vysiela množstvo DAB staníc
oznámenia rôznych kategórií. Ak
aktivujete niektoré alebo všetky
kategórie, aktuálne prijímaná DAB
služba sa

Page 28 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie.................28
Použitie ........................................ 28Všeobecné informácie
Prehrávač CD na prehrávanie
zvukových diskov C

Page 29 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia29Externé zariadeniaVšeobecné informácie.................29
Prehrávanie zvuku .......................30
Zobrazovanie obrázkov ...............31
Použitie aplikácií pre intel

Page 30 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Externé zariadeniaVýstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Streamovanie zvuku Bluetooth
Vďaka streamovaniu môžete
počú