OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia1299Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže môže dôjsť k zahmleniu okien
zvn

Page 132 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130Klimatizácia● Zapnite vyhrievanie čelnéhoskla ,.
● Bočné vetracie otvory podľa potreby otvorte a nastavte na
okná dverí.
Poznámky
Ak motor beží a stlačíte tlačidlo à,
funkcia A

Page 133 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia131menu nastavení klimatizácie
Stlačte MENU pre manuálne
nastavenie nasledujúcich funkcií
klimatizácie:
● distribúciu vzduchu l, M , K
● rýchlosti ventilátora Z
● teplot

Page 134 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 132KlimatizáciaRýchlosť ventilátora Z
Nastavte prúdenie vzduchu otočením
otočného regulátora na požadovanú
rýchlosť. Otočením doľava rýchlosť
znížite, otočením doprava ju zvýš

Page 135 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia133Odporúčaná teplota je 22 °C.
Hodnota teploty sa zobrazí vedľa
otočných regulátorov a v ponuke
nastavení klimatizácie.
Ak je nastavená minimálna teplota
Lo , systém klimat

Page 136 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 134Klimatizácia9Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže môže dôjsť k zahmleniu okien
zvn

Page 137 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia135Nezávislé kúrenieVzduchové vykurovanie
Quickheat je prídavné vzduchové
vykurovanie, ktoré automaticky a
rýchlejšie zahreje priestor pre
cestujúcich.Ventilačné otvory
Nasta

Page 138 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 136KlimatizáciaPevné ventilačné otvoryĎalšie vetracie otvory sú umiestnené
pod čelným oknom a oknami dverí a
v priestoroch pre nohy.
Chladenie odkladacejschránky
Klimatizačný systém nas

Page 139 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda137JazdaRady pre jazdu........................... 138
Kontrola nad vozidlom .............138
Riadenie .................................. 138
Startovanie a prevádzka ............138
Zábeh novéh

Page 140 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 138JazdaRady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj