OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189Prevádzkové podmienkyNa zaistenie správnej prevádzky
musia byť splnené nasledujúce
podmienky:
● všetky vozidlá sa pohybujú v rovnakom smere a v susedných
jazdných pruhoch
● rý

Page 192 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazdasnímače parkovacieho asistenta,
napr. pod nárazníkom alebo pod
vozidlom, sa nezobrazujú.
Vozidlom necúvajte a neparkujte
ho len za pomoci spätnej kamery.
Pred jazdou vždy skontrolujte

Page 193 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191● otvoria sa zadné výklopné dvere● vozidlo ťahá elektricky pripojený príves, nosič bicyklov atď.
● došlo k nehode v zadnej časti vozidla
● dochádza k extrémnym teplotným

Page 194 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaRežim AUTO je aktivovaný v
predvolenom nastavení. V tomto
režime systém vyberie najlepší
pohľad, štandardný alebo priblížený,
v závislosti od informácií z
parkovacích senzorov

Page 195 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193blízkosti. Toto zobrazenie je
dostupné s režimom AUTO alebo v
ponuke výberu zobrazenia.
180° pohľad
180° pohľad uľahčuje cúvanie z
parkovacieho miesta a vďaka nemu
je možné vidie

Page 196 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaSystém panoramatického výhľadu
nemusí správne fungovať v
nasledujúcich prípadoch:
● Okolitý priestor je tmavý.
● Slnko alebo lúč svetlometov svieti priamo do objektívov
kamer

Page 197 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195PoruchaV prípade poruchy sa na prístrojovom
paneli zobrazí H spolu s hlásením
na displeji a výstražným tónom.
Nechajte systém skontrolovať u
predajcu alebo v kvalifikovanom
servise

Page 198 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196JazdaMusia byť splnené nasledujúce
podmienky:
● rýchlosť musí byť v rozmedzí 65 km/h a 180 km/h
● vodič musí volant držať oboma rukami
● zmenu trajektórie nesprevádza použitie

Page 199 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197PoruchaV prípade poruchy sa na prístrojovom
paneli zobrazí a a H spolu s
hlásením na displeji a výstražným
tónom. Nechajte systém skontrolovať
u predajcu alebo v kvalifikovanom
se

Page 200 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaAktivácia alebo deaktivácia
Systém možno aktivovať alebo
deaktivovať v prispôsobení vozidla
3 107.
Stav systému ostane po vypnutí
zapaľovania uložený v pamäti.
Upozornenie na č