OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49Sklon sedadla
Stlačte spínač
v zadnej časti:prednú stranu
vyššiev prednej časti:prednú stranu
nižšieBedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spína

Page 52 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyElektrické nastavovaniesedadla9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami buďte
opatrní. Hrozí riziko zranenia,
obzvlášť pre deti. Predmety sa
m

Page 53 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Naklonenie operadla
Otočte spínač dopredu / dozadu.
Bedrová opierka, nastaviteľná opora
stehien, pozrite si časť o manuálnom
nastavení sedadla 3 48.
Funkcia pam

Page 54 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyLakťová opierka
Lakťovú opierku môžete posunúť
dopredu o 10 cm. Potiahnutím
rukoväte lakťovú opierku posuniete.
Pod lakťovou opierkou je odkladací
priestor.
K

Page 55 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Zadné sedadlá
Lakťová opierka
Sklopte lakťovú opierku. V lakťovej
opierke sa nachádzajú držiaky
nápojov.
Kúrenie
Nastavte vyhrievanie sedadla
otáčaním kolies

Page 56 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyBezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu.
Detský záchytný systém 3 63.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z h

Page 57 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Trojbodový bezpečnostnýpás
Zapnutie
Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu. Počas jazdy
pravidelne napínajt

Page 58 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Nastavte výšku tak, aby pás
prechádzal cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk alebo hornú časť
ramena.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.
Odopnutie
Ak chcete p

Page 59 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá z
niekoľkých samostatných systémov
podľa vybavenosti vozidla.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za niekoľko milisek

Page 60 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyEN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten ger