OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38808/w960_38808-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

Page 1 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Instruksjonsbok

Page 2 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

Page 3 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............20
Seter og sikkerhetsutstyr .............43
Oppbevaring

Page 4 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen
Skriv inn opplysninger om bilen din på forrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og

Page 6 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik
informasjon ikke følges, kan det medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advarsel

Page 7 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på c
 for å låse opp bilen. Åpne
dørene ved å dra i håndtaket.
Trykk på P for å låse opp bare
bakluken.

Page 9 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Kort og viktig7Justering av seteneJustering i lengderetningen
Trekk i håndtaket, forskyv setet, slipp
håndtaket. Prøv å flytte setet fram og tilbake for å sikre at setet er låst på
plass.
Setep

Page 10 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 8Kort og viktigSetehelning
Trykk på bryteren
øverst:forkanten høyerenederst:forkanten lavere
Seteposisjon 3 44.
Manuell setejustering 3 45.
Justering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, ju
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >