OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26213/w960_26213-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka69Úložná schránkaÚložné priestory........................... 69
Odkladacia schránka v palubnej doske ........................................ 69
Držiaky nápojov ..........

Page 72 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 70Úložná schránka
Ďalšie držiaky pohárov sú v zadnej
lakťovej opierke. Sklopte lakťovú
opierku.
Odkladací priestor v
stredovej konzole
Ukladací priestor môžete použiť na
drobné pred

Page 73 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka71
● Potiahnite uvoľňovaciu páčku najednej alebo obidvoch vonkajších
stranách a sklopte operadlá na
sedadlá.
● Prípadne sklopte operadlá sedadiel z batožinového
pri

Page 74 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 72Úložná schránkaOtvorenie prechodu v
prostrednom operadle
Sklopte zadnú lakťovú opierku.
Potiahnite držiak a otvorte kryt.
Priestor je vhodný na ukladanie
dlhých úzkych predmetov.
Kryt ná

Page 75 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka73Kryt zadného úložného
priestoru podlahy
Kryt zadnej podlahy je možné
zdvihnúť a odmontovať. Uchopte kryt za slučku a vyberte ho.
Ak chcete, aby sa kryt batožinového
pr

Page 76 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránkaPodlahu nákladného priestoru
odstránite tak, že ju stlačením
rukoväti odomknete a pomocou
rukoväti ju zdvihnete nahor.
Ak je montovaná v hornej polohe,
priestor medzi pod

Page 77 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75
● Pripevnite háky popruhovbezpečnostnej siete o pripínacie
oká za zadnými sedadlami.
● Napnite oba popruhy tak, že potiahnete za voľné konce.
● Operadlá zadných s

Page 78 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránkaDemontáž
Uvoľnite popruhy potiahnutím klapky
napínača na oboch stranách. Odpojte háčiky zo slučiek.
Vyberte tyče bezpečnostnej siete z
montážnych otvorov na strešno

Page 79 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77Systém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pr

Page 80 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránka● Dbajte na to, aby nákladnevyčnieval nad horný okraj
operadiel.
● Neodkladajte žiadne predmety na kryt batožinového priestoru
alebo na palubnú dosku a
nezakrývajte sn