OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26209/w960_26209-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia31
Dotykom na obrazovku zobrazíte lištu
ponuky.
Funkčné tlačidlá
Zobrazenie predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka
Ťuknite na l alebo m.
Spustenie alebo zastaveni

Page 32 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................32
Použitie ........................................ 33
Zadanie cieľa ............................... 37
Navádzanie ...................

Page 33 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia33Dôležité informácieSystém dopravných informácií TMC adynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlas

Page 34 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34Navigáciapruhoch alebo ďalší nasledujúci
manéver odbočenia.
● V pravom hornom rohu mapy sa zobrazuje čas príchodu a
ostávajúca vzdialenosť do cieľa.
Prispôsobenie zobrazenia mapy
Zob

Page 35 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia35Zobrazenie mapy sa prepne na režim
North orientation (Orientácia na
sever) a môže sa zobraziť väčšia časť
trasy.
Dotykom na ikonu dopravnej zápchy
sa na mape zobrazia dopravné

Page 36 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Navigáciañ: opätovné zobrazenie oblasti
okolo aktuálnej polohy.
ò : zobrazenie oblasti okolo domácej
adresy.
ó : zobrazenie oblasti okolo cieľa.
Ak sa chcete vrátiť na predvolené
zobraze

Page 37 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia37
Pozrite si jednotlivé nastavenia.
Niektoré z nich už boli opísané
vyššie, ostatné sú opísané v
nasledujúcich častiach.
Zadanie cieľa Navigačný systém poskytuje rôznemož

Page 38 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38NavigáciaAk chcete vyhľadávať len body
záujmu, vyberte kartu POI (Bod
záujmu) .
Zadajte adresu alebo vyhľadajte
výraz. Ihneď po zadaní znakov sa
uskutoční vyhľadávanie adresy a
zoznam

Page 39 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia39Ukladanie obľúbených adries
Ak chcete uložiť zadanú adresu, vyberte položku ü.
Uložiť môžete napríklad adresu
Home (Domov) alebo adresu Work
(Práca) .
Vyberte požadovanú

Page 40 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40NavigáciaPodrobný opis navádzania po trase
nájdete na strane 3 41.
Zobrazenie zoznamu bodov záujmu v okolí miesta
Dotknite sa požadovaného miesta na
mape. Mapa sa vycentruje okolo
tohto mie