OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26215/w960_26215-0.png OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Elektrické sklápanie
Potiahnite tlačidlo zrkadla dozadu.
Obidve vonkajšie spätné zrkadlá sa
sklopia.
Opätovným potiahnutím tlačidla
dozadu vrátite obe vonkajšie zr

Page 42 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáAutomatická funkcia protioslňovaniu
Pri jazde v tme sa automaticky
znižuje oslnenie z oproti idúcich
vozidiel.
Okná
Čelné sklo
Nálepky na čelnom skle
Nenaliepajte nál

Page 43 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Pri zatváraní okien a strešného
okna dávajte pozor. Vždy sa
presvedčte, že ich pohybu nič
nebráni.
Pred použitím elektricky ovládaných
okien zapnite zapaľovanie.

Page 44 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, okná
Ak chcete zatvoriť okná, stlačte a
podržte tlačidlo e.
Uvoľnením tlačidla sa pohyb okien zastaví.
Ak sú okná úplne zatvorené,
výstražné svetlá bliknú dvakr

Page 45 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Vozidlá s elektronicky riadenou
klimatizáciou
Vyhrievané čelné sklo
Ovláda sa stlačením tlačidla ,.
Indikátor LED v tlačidle sa rozsvieti.
Vyhrievanie funguje za ch

Page 46 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáStrecha
Sklený panel
Slnečná clona
Jemne zatlačte N po prvú zarážku v
zadnej časti: slnečná clona sa bude
otvárať, kým bude spínač podržaný.
Silno zatlačte

Page 47 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 45
Predné sedadlá ........................... 46
Poloha sedadla .......................... 46
Manu

Page 48 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyOpierky hlavy na zadných sedadlách
Výškové nastavenie
Potiahnite opierku hlavy nahor alebo
stlačením západky uvoľnite opierku a
zatlačte ju nadol.
Demontáž
Stla

Page 49 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47jednu ruku. Vaše stehná by malizľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nast

Page 50 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyVýška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššienadol:sedadlo nižšieSklon sedadla
Stlačte spínač
v zadnej časti:prednú stranu
vyššiev prednej čast