OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26214/w960_26214-0.png OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99Svieti dočasneSpustite saturáciu filtra výfukových
plynov. Čo najskôr aktivujte proces
čistenia jazdou rýchlosťou minimálne
60 km/h.
Svieti nepretržite Indik

Page 102 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať aj pri aktivovanej funkcii
Autos

Page 103 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101Stierače a ostrekovač čelného skla
3 81.
Tempomat
m svieti bielo alebo zeleno.
Svieti bielo
Systém je zapnutý.
Svieti zeleno
Tempomat je aktívny. Nastavená
r

Page 104 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvkyOtvorené dvereh svieti červeno.
Dvere alebo dvere batožinového
priestoru sú otvorené.Displeje
Informačné centrum vodiča
Informačné centrum vodiča sa
nachá

Page 105 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103
Stláčaním CHECK môžete prepínať
medzi príslušnými ponukami.
Správy vozidla 3 106.
Ponuka informácií o počítadle
kilometrov/spotrebe paliva
Vyberať mo

Page 106 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvkyStránka denného počítadla
kilometrov 2:
Priemerná rýchlosť
Zobrazenie priemernej rýchlosti.
Meranie môže byť kedykoľvek
vynulované.
Priemerná spotreba pal

Page 107 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105● navigačný systém, pozri popis vpríručke informačného systému
● správy vozidla a systému 3 106
● nastavenia pre prispôsobenie vozidla 3 107
Grafick

Page 108 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyStlačte X pre zapnutie displeja.
Stlačením SET vyberte systémové
nastavenia (jednotky, jazyk, čas a
dátum).
Stlačením Í vyberte nastavenia
vozidla alebo fun

Page 109 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107● Ak je prekročenánaprogramovaná alebo povolenárýchlosť.
● Ak sa v informačnom centre vodiča zobrazí výstražné
hlásenie.
● Ak elektronický kľúč n

Page 110 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvkyDisplej môžete ovládať pomocou
štvorsmerového tlačidla:
Vyberte možnosť ˆ Prispôsobenie –
konfigurácia I OK .
Nastavenia jednotiek
Vyberte možnosť K