OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Startovanie a
prevádzka
Zábeh nového vozidla Počas prvých niekoľko ciest nebrzditezbytočne intenzívne.
Ak jazdíte s vozidlom prvýkrát, môže
sa z výfukovej sústavy odparovať
vos

Page 162 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaTlačidlo zapnutia
napájania
Elektronický kľúč musí byť vo vnútri
vozidla.
Režim napájania príslušenstva:
stlačte raz tlačidlo Engine Start/Stop
bez stlačenia spojkového alebo

Page 163 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161
Otvorte odkladací priestor v stredovej
konzole zdvihnutím lakťovej opierky.
Umiestnite elektronický kľúč do
vrecka vysielača. Stlačte spojkový
pedál (manuálna prevodovka) alebo
br

Page 164 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162Jazda
Kľúč nakrátko otočte do polohy 3 a
uvoľnite: automatický proces spustí
štartér s malým oneskorením kým sa
motor nespustí, pozri Automatické
riadenie štartéra.
Pred opätovný

Page 165 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163
Možné príčiny zlyhania štartovania
motora:
■ Nepoužili ste pedál spojky (mechanická prevodovka)
■ Nepoužili ste brzdový pedál alebo voliaca páka nie je v polohe P alebo
N (a

Page 166 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda
Aktivovanú funkciu Autostop indikuje
ručička v polohe AUTOSTOP na
tachometri. U niektorých verzií sa
kontrolka na prístrojovom paneli
rozsvieti, keď je motor v režime
Autostop.
Poča

Page 167 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165
režime. Rýchlosť ventilátora systému
klimatizácie je z dôvodu úspory
energie znížená.
Reštartovanie motora vodičom Ak chcete reštartovať motor,
zošliapnite pedál spojky.
Naš

Page 168 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda
natočte predné kolesá smerom od
obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku alebo uveďte
voliacu páku do polohy P. Natočte
predné

Page 169 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167
Ak je filter odlučovača pevných častíc
plný, rozsvieti sa ikona %. Čo najskôr
začnite proces čistenia.
% bliká a niekoľkokrát sa ozve
výstražná zvuková signalizácia, keď

Page 170 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaAutomatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne radenie prevodových
stupňov je mo