OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26229/w960_26229-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha31
Pre zobrazenie jedného riadku
obľúbených položiek, keď je na
obrazovke zobrazená interakčná
výberová lišta:
■ Na dotykovej obrazovke položte prst na interakčnú v

Page 32 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32Základná obsluha
Poznámky
V dolnom rohu obrazovky sú
značky, ktoré označujú, ku koľkým stránkam obľúbených položiek máte
prístup, a ktorá stránka je aktuálne
zobrazená. Počet z

Page 33 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha33
Príklad: Cieľ
Stlačte tlačidlo ;, aby ste zobrazili
domovskú obrazovku a následne
zvoľte ikonu NAVI.
Zvoľte CIEĽ v interakčnej výberovej
lište a následne zvoľte k

Page 34 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34Základná obsluha
Premenovanie obľúbených položiek
Ak je to nevyhnutné, prejdite na
príslušnú stránku s obľúbenými
položkami.
Zvoľte obľúbenú položku, ktorú
chcete upraviť.
Zvo

Page 35 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha35
Aktivujte želaný počet obľúbených
položiek, ktorý sa má zobraziť.
Poznámky
Ak počet uložených obľúbených
položiek prekračuje počet
obľúbených položiek akti

Page 36 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Základná obsluha
Poradie triedenia sa môže zmeniť, aksú meno a priezvisko uložené v dvoch
rôznych poliach.
Ak chcete zmeniť poradie triedenia,
zvoľte tlačidlo obrazovky Zor..
Vyberte ž

Page 37 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha37
Pridanie nových kontaktovPre pridanie informácií z menu
aplikácií do zoznamu kontaktov
vozidla otvorte príslušnú aplikáciu.Aplikácia navigácie
Zvoľte alebo zadajte cie

Page 38 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Základná obsluha
Zobrazí sa zobrazenie úprav.
Modifikácia informácií
Zvoľte pole, ktoré chcete modifikovať. V závislosti od zvoleného poľa sa
zobrazí klávesnica alebo číselná
kláv

Page 39 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha39Prehľad dotykového ovládania
Tabuľka nižšie obsahuje súhrn všetkých pohybov (gest) na dotykovej obrazovke a dotykovej ploche, ktoré musíte uskutočniť jedným, dvomi al

Page 40 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40Základná obsluha
PonukaČinnosťDotyková obrazovkaDotyková plochaObľúbenéDvíhanie/spúšťanie
riadkov obľúbených
položiek1 prst, ťuknutie na výberovú lištu a jej
potiahnutie nahor a