OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 321 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje319
Komfort s maximálne
3 osobamiECO s maximálne
3 osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar] ([psi])[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([ps

Page 322 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 320Technické údaje
Sports TourerKomfort s maximálne
3 osobamiECO s maximálne
3 osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([psi])[

Page 323 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje321
Komfort s maximálne
3 osobamiECO s maximálne
3 osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([ps

Page 324 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 322Technické údaje
Country TourerKomfort s maximálne
3 osobamiECO s maximálne
3 osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([psi])

Page 325 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi323Informácie o
zákazníkoviInformácie o zákazníkovi ...........323
Údaje zaznamenané vozidlom a
ochrana súkromia ......................325Informácie o
zákazníkov

Page 326 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 324Informácie o zákazníkovi

Page 327 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi325
ZdvihákPreklad originálneho vyhlásenia ozhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice
ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/čí

Page 328 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 326Informácie o zákazníkovi
■ Reakcie vozidla v konkrétnychjazdných situáciách (napr.
nafúknutie airbagu, aktivácia
systému regulácie stability)
■ Podmienky prostredia (napr. teplota)
T

Page 329 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi327

Page 330 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 328RegisterAAdaptívne predné osvetlenie ....
........................................ 114, 135
Adaptívny tempomat ..........114, 184
Aktívne núdzové brzdenie ..........196
Aktívne opierky hlav