OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26239/w960_26239-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 111 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia111Externé zariadeniaVšeobecné informácie...............111
Prehrávanie zvuku .....................112Všeobecné informácie
Vstup AUX a zásuvka na kartu USB
na pripojenie ex

Page 112 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 112Externé zariadeniaPripojenie/odpojenie zariadenia
Pripojte USB zariadenie alebo iPod k USB portu. V prípade zariadenia iPodpoužite vhodný pripájací kábel.
Funkcia hudby sa spustí automatick

Page 113 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia113
Funkčné tlačidláPoznámky
Počas prehrávania AUX nie sú
funkčné tlačidlá dostupné.
Pozastavenie prehrávania
Výberom / pozastavíte prehrávanie.
Výberom 6 prehr

Page 114 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 114TelefónTelefónVšeobecné informácie...............114
Pripojenie Bluetooth ..................115
Núdzové volanie ........................117
Obsluha ..................................... 118

Page 115 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón115BluetoothTelefónny portál je certifikovaný
špeciálnou záujmovou skupinou
Bluetooth (SIG).
Ďalšie informácie o špecifikácii
nájdete na internetovej adrese
http://www.bluetooth.co

Page 116 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 116TelefónZadajte PIN kód
informačného systému na
zariadení Bluetooth a
potvrďte vaše zadanie.
6. Informačný systém a zariadenie sú spárované.
7. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzaj

Page 117 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón117Pripojenie spárovaného
zariadenia
1. Stlačte tlačidlo ; a vyberte
položku NAST..
Zvoľte Bluetooth , aby ste zobrazili
príslušné podmenu.
2. Zvoľte Správa zariadenia , aby ste

Page 118 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 118Telefónznemožnia takéto procesy.
Informujte sa u svojho miestneho
operátora siete.
Číslo núdzového volania môže
závisieť od regiónu alebo krajiny.
Informujte sa o správnom čísle
nú

Page 119 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón119
Otočením MENU zvýraznite číslicu,
ktorú chcete zadať, a následným
stlačením MENU vyberte príslušnú
číslicu. Zadajte požadované číslo.
Funkcia automatického
dokončova

Page 120 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 120TelefónZmena tónu zvonenia
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
NAST. .
Výberom Bluetooth zobrazte
príslušnú podponuku a potom vyberte Vyzváňací tón . Zobrazí sa zoznam
všetkých t