OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26237/w960_26237-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11Popis všetkých ostatných ovládačov
nájdete v Používateľskej príručke.
1 N
Stlačenie: zobrazenie
ponuky na výber aplikácie;
návrat na nasledujúcu
vyššiu úroveň ponuky v
infor

Page 12 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12ÚvodInformačné centrum vodiča (stredná
úroveň):
Informačné centrum vodiča (vyššia
úroveň):
Informačné centrum vodiča vyššej
úrovne umožňuje prepínanie medzi
dvomi rôznymi re

Page 13 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13Prehrávač CD
Opakovaným stláčaním MEDIA
aktivujte prehrávač CD.
Podrobný popis funkcií prehrávača
CD 3 37.
Externé zariadenia
Opakovaným stláčaním MEDIA
aktivujete režim pr

Page 14 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Základná obsluhaZákladná obsluhaZákladné operácie.......................14
Obsluha menu ............................. 16
Klávesnice ................................... 17
Obľúbené .......

Page 15 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha15Dotknite sa a podržte prvok, ktorý
chcete posunúť, pokým sa okolo ikon
neobjavia rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku
uvoľnite.
Poznámky
Musíte vyv

Page 16 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Základná obsluhaObsluha menu
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je zobrazená
na stredovom displeji.
Ku všetkým nainštalovaným
aplikáciám sa dostanete z domovskej
obrazovky.
Ak chcete p

Page 17 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha17SprávyV prípade systémovej udalosti, pred
vykonaním systémovej funkcie, alebo
z dôvodu externej aktivácie, napr.
prichádzajúceho telefonického
hovoru, môžete byť upozo

Page 18 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základná obsluhaNa potvrdenie vášho vstupu zvoľte
príslušné tlačidlo potvrdenia na
obrazovke.
Funkcia automatického
dokončovania
Ak ste sekvenciu znakov už raz
zadali, je uložená do sy

Page 19 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha19ObľúbenéRozsah rôznych informácií môže byť
uložený ako obľúbené položky, napr.:
● rádiové stanice
● hudobné skladby
● albumy alebo interpreti
● telefónne

Page 20 of 127

OPEL INSIGNIA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základná obsluha
Ak chcete zobraziť tri riadky
obľúbených položiek, potiahnite
zoznam obľúbených ešte vyššie.
Posúvanie po stránkach s
obľúbenými položkami
Stránka s obľúbeným
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 130 next >