OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Prístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 90
Nastavenie volantu ....................90
Ovládacie prvky na volante .......90
Vyhrievaný v

Page 92 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyPrispôsobenie vozidla................127
Telematická služba ....................130
OnStar ..................................... 130Ovládacie prvky
Nastavenie volant

Page 93 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91Vyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla *. Aktivácia sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.
Najrýchlejšie za zohrejú oblasti
odporúčan

Page 94 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyNastaviteľný interval stieračov
Pákový prepínač v strednej polohe
INT .
Pre nastavenie želaného intervalu
stierania otáčajte nastavovacím
kolieskom:
krátky

Page 95 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93
Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy.
Funkciu dažďového senzora môžete
aktivovať alebo deaktivovať v
prispôsobení vozidla.
Zvoľte príslušné

Page 96 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvky
Stlačte páčku. Kvapalina ostrekovačasa rozstriekne na zadné okno a
stierač urobí niekoľko zotretí.
Nepoužívajte v prípade, že je na
zadnom okne námraza.
V

Page 97 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95Dátum a čas sú zobrazené na 8-
palcovom informačnom displeji.
Činnosť farebného informačného
displeja 3 123
4,2'' displej
Displej ovládajte tlačidla

Page 98 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyV režime Zap - RDS signál RDS
väčšiny vysielačov VHF automaticky
nastavuje čas. Synchronizácia času
pomocou RDS môže trvať niekoľko
minút. Niektoré vysie

Page 99 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 wattov.
230 voltová napájacia zásuvka je v
zadnej strednej konzole. Ak je
zapaľovanie zapnuté a nejaké
zariadenie je

Page 100 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyVýstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
tri typy prístrojových panelov:
● Baselevel
●