OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26243/w960_26243-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 131 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón131Ak sa chcete vrátiť do režimu hands-
free deaktivujte funkciu  m.
Dočasná deaktivácia mikrofónu
Ak chcete stlmiť mikrofón, aktivujte
funkciu  n.
Ak chcete mikrofón znova aktivova

Page 132 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 132TelefónZ bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie hands-free súpravy môže
viesť k odvedeniu pozornosti pri
riadení.9 Varovanie
Použitie vysielačiek a mob

Page 133 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón133

Page 134 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 134RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ..........116
Aktivovanie rádia ........................107
Aktivovanie telefónu ...................127
Aktivovanie USB obrázkov .........117
Aktivovanie USB

Page 135 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 135OObnovenie staníc .......................109
Obrázkové súbory ......................114
Obsluha ...................................... 127
Externé zariadenia ..................114
Ponuka .....

Page 136 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 136Pripojenie zariadenia..............114
Všeobecné informácie ............114
V Video súbory............................... 114
Všeobecné informácie 114, 122, 123 Aplikácie pre inteligentný

Page 137 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) www.opel.comCopyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si vyhradzuje právo
Page:   < prev 1-10 ... 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140