OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26243/w960_26243-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie21Pár príkladov ukladania obľúbených
položiek je uvedených nížšie.
Príklad: Rádiové stanice
Stlačte tlačidlo ; a vyberte možnosť
AUDIO na domovskej obrazovke.
Ak

Page 22 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základné operácieZískavanie obľúbenýchZobrazte stránku obľúbených
položiek (pozri vyššie) a posuňte sa
na požadovanú stránku obľúbených
položiek (ak je to potrebné).
Poznámky

Page 23 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie23Pre zastavenie posúvania navigujtespäť do oblasti stránky obľúbených
položiek.
Výberom KONIEC potvrďte činnosť a
vráťte sa späť do ponuky nastavení.
Definovanie

Page 24 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Základné operáciePoznámky
Systém si pamätá zoznam zvolený v rámci aplikácie. Pri opätovnom
vstupe do zoznamu kontaktov z tejto aplikácie sa opäť zobrazí zoznam
zvolený predtým.
Pou

Page 25 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie25
Zvoľte jednu z možností.
Vytvoriť nový kontakt
Zobrazí sa menu výberu kategórie
údajov.
Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre
informácie, ktoré chcete uložiť,

Page 26 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Základné operácieAk chcete vytvoriť nové pole pre už
existujúcu kategóriu údajov, napr.
druhé mobilné telefónne číslo,
vyberte w v príslušnom údajovom
poli.
Poznámky
Tlačidlo obr

Page 27 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie27
VýškyPoužite toto nastavenie, ak chcete
zosilniť alebo zoslabiť vysoké
frekvencie zvukových zdrojov.
Upravte nastavenie opakovaným
dotykom na tlačidlo ─ alebo w.
Alt

Page 28 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Základné operácieListujte v zozname a vyberte položky
Rádio a potom Automatická regulácia
hlasitosti .
Pre nastavenie stupňa prispôsobenia hlasitosti nastavte položku
Automatická regul

Page 29 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie29Poznámky
Ak sú informácie o dátume
poskytované automaticky, táto
položka menu nie je k dispozícii.
Vyberte Autom. nastav. v spodnej
časti obrazovky. Aktivujte buď Za

Page 30 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Základné operácie
Zadajte príslušný štvorciferný kód a
potom vyberte Odblokovať. Systém
je odomknutý.
Zabudnutý PIN kód
Ak chcete vykonať reset PIN kódu na
predvolené nastavenie, k