OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26243/w960_26243-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie31Rolujte v zozname a vyberte položku
Obnoviť nastavenie zo závodu .
Obnovenie nastavení vozidla
Zvoľte Obnoviť nastavenie vozidla na
obnovenie všetkých nastavení
prisp

Page 32 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32RádioRádioPoužitie........................................ 32
Vyhľadávanie staníc ....................32
Rádiový dátový systém (RDS) .....34
Vysielanie digitálneho zvuku .......35Použit

Page 33 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio33
Dotknite sa poľa Priame ladenie, a
potom zadajte požadovanú
frekvenciu. Potvrďte vaše zadanie.
Zoznamy staníc
V zoznamoch staníc sú k dispozícii na
výber všetky dostupné rádiové

Page 34 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34RádioPoznámky
Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre
niektoré vlnové pásmo, aktualizuje
sa aj príslušný zoznam kategórií.
Aktualiz. zoznam staníc je zobrazené
na obrazovke, pokým sa
vyh

Page 35 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio35Na prerušenie dopravného hlásenia a
návrat na predtým aktivovanú funkciu
zrušte upozornenie.
Nastavte Dopravné správy (TP) -
Zap alebo Dopravné správy (TP) -
Vyp .
Región
Nieked

Page 36 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36RádioNastavenia DABNa konfiguráciu možností nastavenia
DAB aktivujte funkciu rádia a potom
zvoľte vlnové pásmo DAB. Výberom
možnosti MENU v interakčnej
výberovej lište zobrazte ponuku

Page 37 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia37Externé zariadeniaVšeobecné informácie.................37
Prehrávanie zvuku .......................38
Prehrávanie videa ........................39
Použitie aplikácií pre

Page 38 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Externé zariadeniaSpráva zariadení Bluetooth
Ak chcete zmeniť pripojené
zariadenie Bluetooth, zvoľte možnosť MENU na interakčnej výberovej lište.
Zvoľte Správa zariadení Bluetooth ,

Page 39 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia39Alternatívne presuňte posuvník na
lište s časom (dostupné len pre USB).
Funkcia prehliadania Ak chcete zobraziť obrazovku
prehľadávania, vyberte
PREHĽADÁVAŤ na intera

Page 40 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40Externé zariadeniaPreskočenie na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor
Výberom t alebo v prehráte
predchádzajúce respektíve
nasledujúce video.
Rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozad