OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26243/w960_26243-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia61
Každá položka zoznamu môže
zobraziť nasledujúce informácie:
● názov alebo adresa prejazdového bodu
● vzdialenosť k nasledujúcemu prejazdovému bodu
● odhadovaný čas pr

Page 62 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62Rozpoznávanie rečiRozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................62
Používanie ................................... 64Všeobecné informácie
Zabudované rozpoznávanie reči
Zabudov

Page 63 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči63Zadanie adresy pre ciele v zahraničí
Ak chcete zadať adresu cieľa v
zahraničí pomocou hlasového
vstupu, je potrebné zmeniť jazyk
zobrazenia Informačného systému
na ja

Page 64 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64Rozpoznávanie rečiPoznámky
Keď začnete používať
rozpoznávanie reči, môže byť
výhodné použiť nastavenie Častý
dopyt . Keď získate so systémom
viac skúseností, napr. sa nauč

Page 65 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči65Aktivovanie prostredníctvom tlačidla
obrazovky HLAS na stredovom
displeji
Vyberte HLAS v interakčnej
výberovej lište hlavnej ponuky
stredového displeja.
Audiosystém sa st

Page 66 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66Rozpoznávanie reči● Hlasový príkaz možno prerušiťopätovným stlačením w.
● Počkajte na pípnutie a potom vyslovte príkaz prirodzene, nie
príliš rýchlo, nie príliš pomaly.
Použ

Page 67 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči67Nastavenie hlasitosti hlasových
príkazov
Otočte ovládačom m na ovládacom
paneli alebo potlačte ovládač ! alebo
# na volante smerom nahor
(zvýšenie hlasitosti) alebo

Page 68 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68TelefónTelefónVšeobecné informácie.................68
Pripojenie Bluetooth ....................69
Núdzové volanie ..........................71
Obsluha .......................................

Page 69 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón69BluetoothTelefónny portál je certifikovaný
špeciálnou záujmovou skupinou
Bluetooth (SIG).
Ďalšie informácie o špecifikácii
nájdete na internetovej adrese http://
www.bluetooth.co

Page 70 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Telefónna informačnom systéme ana zariadení Bluetooth.
● Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie jeje podporované:
Ak si to želáte, zvoľte
Nastavenie PIN , aby ste
zmenili PIN k