OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26249/w960_26249-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón71na informačnom systéme a
na zariadení Bluetooth.
● Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie jeje podporované:
Ak si to želáte, zvoľte
Nastavenie PIN , aby ste
zmenili PIN k

Page 72 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Telefón2. Zvoľte Správa zariadenia , aby ste
zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte ╳ vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré je aktuálne
pripojené. Zobrazí sa výzva s
hlásením.
4. Zvoľte

Page 73 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón73ObsluhaPo vytvorení spojenia Bluetooth
medzi vaším mobilným telefónom a
informačným systémom mnoho
funkcií svojho mobilného telefónu
môžete obsluhovať cez informačný
systém.

Page 74 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74TelefónVýberom z iniciujete hovor priamo.Zobrazenie detailov kontaktu
Ak je pre kontakt uložené viac ako
jedno číslo, zvoľte príslušný kontakt.
Zobrazia sa detaily kontaktu.
Zvoľte jedno

Page 75 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón75Odmietnutie telefónneho hovoru
Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte Ignorovať v hlásení.
Zmena tónu zvonenia
Stlačte tlačidlo ; a vyberte možnosť
NASTAVENIA na domovskej
obrazovke

Page 76 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Telefón
Druhý prichádzajúci telefónny hovor
Správa s menom volajúceho alebo
číslom sa zobrazí v spodnej časti
zobrazenia počas hovoru.
Vyberte Prijať alebo Ignorovať v
hlásení.
Uk

Page 77 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón77PodmienkyNa to, aby bolo možné aplikáciu
SMS používať, musia byť splnené
nasledujúce požiadavky:
● Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth príslušného telefónu
(pozrite si

Page 78 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Telefón
Volanie odosielateľovi
Vyberte VSTUP v interakčnej
výberovej lište. Textové správy
uložené v príslušnom telefóne sa
zobrazia v zozname.
Vyberte požadovanú správu, ktorá sa m

Page 79 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón79Pridanie novej správyPoznámky
Preddefinované správy možno
zadávať, len keď vozidlo stojí.
Zvoľte Pridať novú šablónu správy .
Zobrazí sa klávesnica.
Zadajte požadovaný te

Page 80 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80TelefónVýstraha
Ak nie sú dodržané vyššie
uvedené predpisy a vnútri vozidla
sú používané mobilné telefóny a
vysielačky bez vonkajšej antény,
môže to viesť k poruchám v
elektron