OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 11 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti9Vonkajšie zrkadlá
Stlačením tlačidla ľavého alebo
pravého tlačidla zrkadla vyberte
príslušné vonkajšie zrkadlo. Výber označí indikátor LED v tlačidle.
Otočením ovláda

Page 12 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 10V krátkostiPrehľad prístrojovej dosky

Page 13 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti111Elektricky ovládané okná ......41
2 Vonkajšie zrkadlá ..................38
3 Centrálne zamykanie ............25
4 Bočné vetracie otvory .........165
5 Tempomat ................

Page 14 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 12V krátkostiVonkajšie osvetlenievozidla
Automatické ovládanie svetielAUTO:automatické ovládanie
svetiel bude automaticky
prepínať medzi svetlami pre jazdu cez deň a svetlometmi8:obrysové sv

Page 15 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti13Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu.páčka nahor:pravé smerové
svetlopáčka dolu:ľavé smerové
svetlo
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu 3 149, parkovacie
svetlá 3

Page 16 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 14V krátkostiSystémy ostrekovača astieračov
Stierač čelného oknaHI:rýchle stieranieLO:stierače pracujú pomalyINT:prerušované stieranie alebo
automatické stieranie
pomocou dažďového sen

Page 17 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti15Ostrekovač zadného okna
Zatlačte páčku.
Kvapalina ostrekovača sa rozstriekne
na zadné okno a stierač urobí
niekoľko zotretí.
Stierač/ostrekovač zadného okna
3 94.
Klimatiz

Page 18 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 16V krátkostiOdhmlievanie a odmrazovanie
okien, klimatizácia
● Stlačte tlačidlo á: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť a vzduch bude
smerovať na čelné sklo.
● Nastavt

Page 19 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti17Prevodovka
Mechanická prevodovka
Spiatočka: v stojacom vozidle po
zošliapnutí pedálu spojky stlačte
uvoľňovacie tlačidlo na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Mechanická prevodo

Page 20 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 18V krátkostiŠtartovanie motora
● Manuálna prevodovka: stlačtepedál spojky a brzdy.
● Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P alebo
N .
● Nep
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 350 next >