OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 331 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi329Vyhlásenia týkajúce sa
softvéru
Určité komponenty systému OnStar
obsahujú softvér libcurl a unzip a
ďalší softvér tretích strán. Nižšie
nájdete oznámen

Page 332 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 330Informácie o zákazníkoviPermission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the follow

Page 333 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi331alebo v spojení s ním, prípadne na
základe používania softvéru alebo
inej manipulácie so softvérom.
Okrem spôsobu uvedeného v tomto
vyhlásení nesmie byť men

Page 334 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 332Informácie o zákazníkoviknižníc, musia byť takto jasne
označené a nesmú byť nesprávne interpretovateľné ako pôvodný
zdroj. Takéto zmenené verzie
taktiež nesmú byť bez výslovné

Page 335 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi333App Store®
 a iTunes Store ®
 sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
iPhone ®
, iPod ®
, iPod touch ®
, iPod
nano ®
, iPad ®
 a Siri ®
 sú r

Page 336 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 334Informácie o zákazníkoviTieto údaje obsahujú, napríklad:● Informácie o stave vozidla (napr. rýchlosť otáčania kolies,
rýchlosť, oneskorenie pohybu, bočné zrýchlenie, zobrazenie

Page 337 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi335Komfortné a informačno-zábavnéfunkcie
Komfortné nastavenia a vlastné
nastavenia je možné uložiť vo vozidle
a kedykoľvek ich meniť.
V závislosti od dotknutej

Page 338 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 336Informácie o zákazníkoviOnline služby
Ak má vaše vozidlo pripojenie k
rádiovej sieti, umožňuje to, aby sa
vymieňali údaje medzi vaším
vozidlom a inými systémami.
Pripojenie k rádiov

Page 339 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi337

Page 340 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 338RegisterAAdaptívny tempomat ..........116, 198
AdBlue ................................ 114, 177
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ..........111
Aktívna kapota motora.................