OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná299Varovanie
Ak na zadných sedadlách sedia
deti, použite detské zámkové
poistky.
Posuňte kolík v zadných dverách do
prednej polohy. Dvere teraz nie je možné otvoriť

Page 32 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáZavretie
Použite vnútornú kľuku.
Centrálne zamykanie 3 25.
Elektrický zámok zadných dverí
9 Varovanie
Pri obsluhe elektricky ovládaných
dverí batožinového priest

Page 33 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Ovládanie pomocou elektronického
kľúča
Dvojitým stlačením X otvoríte alebo
zatvoríte dvere batožinového
priestoru. Ak chcete zabrániť
neželanému otvoreniu bato

Page 34 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáelektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne
jeden meter od dverí batožinového
priestoru.
Ak chcete zatvoriť zadné výklopné
dvere, stlačt

Page 35 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33
● Normálny režim MAX: Elektricky
ovládané zadné výklopné dvere
sa úplne otvoria.
● Prechodný režim 3/4: Elektricky
ovládané zadné výklopné dvere
sa otvoria

Page 36 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáElektricky ovládané dvere
batožinového priestoru majú snímače
na bočných hranách. Ak snímače
zachytia prekážku medzi karosériou a
dverami, dvere sa otvoria, kým

Page 37 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35Poznámky
Pri nízkych vonkajších teplotách sa
dvere batožinového priestoru
nemusia otvoriť samé úplne. V
takom prípade ich nadvihnite rukami
do normálnej koncovej po

Page 38 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, okná● sklon vozidla, napr. ak jezdvíhané
● zapaľovanie
Aktivácia Všetky dvere musia byť zatvorené aelektronický kľúč systému s
elektronickým kľúčom nesmie zosta

Page 39 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná371. Zatvorte dvere batožinovéhopriestoru, kapotu, okná a strešné
okno.
2. Stlačte o. Svetlo LED v tlačidle
o sa rozsvieti maximálne na
desať minút.
3. Zatvorte dvere

Page 40 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáPoplach
Keď sa spustí poplach, zaznie alarm
klaksónu a súčasne začnú blikať
výstražné svetlá. Počet a čas trvania
poplašnej signalizácie sú určené
zákonom.