OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26247/w960_26247-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 121 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči121Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie...............121
Používanie ................................. 121Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 122 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 122TelefónTelefónVšeobecné informácie...............122
Pripojenie Bluetooth ..................123
Núdzové volanie ........................125
Obsluha ..................................... 126

Page 123 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón123BluetoothTelefónny portál je certifikovaný
špeciálnou záujmovou skupinou
Bluetooth (SIG).
Ďalšie informácie o špecifikácii
nájdete na internetovej adrese
http://www.bluetooth.co

Page 124 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 124Telefón
Poznámky
Ak nie je pripojený žiadny telefón,
ponuku Správa zariadenia je možné
otvoriť aj cez ponuku telefónu:
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Telefón .
3. Dotknite sa

Page 125 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón125Pripojenie spárovaného
zariadenia
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Nastavenia .
Zvoľte Bluetooth a potom Správa
zariadenia , aby sa zobrazila príslušná
ponuka.
Zvoľte Blue

Page 126 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 126Telefónznemožnia takéto procesy.
Informujte sa u svojho miestneho
operátora siete.
Číslo núdzového volania môže
závisieť od regiónu alebo krajiny.
Informujte sa o správnom čísle
nú

Page 127 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón127Teraz môžete prostredníctvom
hlavnej ponuky (a súvisiacich
podriadených ponúk) telefónu a
prostredníctvom ovládacích prvkov telefónu na volante ovládať mnohé
funkcie mobilnéh

Page 128 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 128TelefónNapríklad: Ak kontakt, ktorý
chcete vyhľadať, začína
písmenom „g“, zvoľte tlačidlo na
obrazovke ghi.
Všetky kontakty, ktoré obsahujú
jedno z písmen tohto tlačidla, v
tomt

Page 129 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón129Vyberte v na obrazovke alebo stlačte
qw na volante.
Použitie čísel rýchlej voľby
Čísla rýchlej voľby, ktoré sú uložené v
mobilnom telefóne, sa taktiež dajú
vytočiť pomoc

Page 130 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 130TelefónAk sa chcete vrátiť do režimu hands-
free deaktivujte funkciu m.
Dočasná deaktivácia mikrofónu
Ak chcete stlmiť mikrofón, aktivujte
funkciu n.
Ak chcete mikrofón znova aktivova