OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26247/w960_26247-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod116k / l
Rádio: stlačenie na výber
nasledujúcej/
predchádzajúcej
obľúbenej položky v
informačnom centre vodiča ...19
Médiá: stlačenie na výber
nasledujúcej/
predchádzajúcej skla

Page 12 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12ÚvodAk sa informačný systém zapne, platínaposledy nastavená hlasitosť, ak je
príslušná hlasitosť nižšia ako
maximálna hlasitosť po spustení
3 27.
Automatická hlasitosť
Ak sa aktiv

Page 13 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13OnStar
Ak chcete zobraziť ponuku nastavení
wi-fi služby OnStar, zvoľte možnosť
OnStar .
Podrobný popis nájdete v
Používateľskej príručke.

Page 14 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................14
Obsluha menu ............................. 16
Klávesnice ................................... 17
Obľúbené ...

Page 15 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie15Dotknite sa a podržte prvok, ktorý
chcete posunúť, pokým sa okolo ikon
neobjavia rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku
uvoľnite.
Poznámky
Musíte vy

Page 16 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Základné operácieObsluha menuDomovská obrazovka
Domovská obrazovka sa zobrazuje
na stredovom displeji.
Prístup k všetkým nainštalovaným
aplikáciám získate z domovskej
obrazovky.
Ak chce

Page 17 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie17Pomocou interakčnej výberovej lišty
môžete zmeniť rôzne pohľady v rámci
jednej aplikácie alebo vykonať
činnosti špecifické pre aplikácie,
napríklad spustiť sekve

Page 18 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základné operácie
Na potvrdenie vášho vstupu zvoľte
príslušné tlačidlo potvrdenia na
obrazovke.
Funkcia automatického
dokončovania
Ak ste sekvenciu znakov už raz
zadali, je uložená do

Page 19 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie19
Detailný popis spôsobu zadávania
znakov a zmeny zadaného textu si
pozrite vyššie.
Obľúbené
Rozsah rôznych informácií môže byť
uložený ako obľúbené položky,

Page 20 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základné operáciePoložte prst na interakčnú výberovú
lištu a posuňte ho smerom nahor,
pokým nebude viditeľný jeden riadok
obľúbených položiek.
Poznámky
Musíte vyvíjať konštantn
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 140 next >